Sam boldenon na cykl

Replika wstrzymania jest repliką utrwalonego usługi, która zakończył działanie i następnie został otwarty. A StandBy replica is a replica of a persisted service that went down and was then opened. Ta replika mogą używać usługi sieć szkieletowa, jeśli trzeba dodać innej repliki dla repliki (ponieważ replika ma już pewną część stanu i procesu kompilacji jest szybsze). This replica might be used by Service Fabric if it needs to add another replica to the replica set (because the replica already has some portion of the state and the build process is faster). Po wygaśnięciu StandByReplicaKeepDuration rezerwy repliki zostaną odrzucone. After the StandByReplicaKeepDuration expires, the standby replica is discarded.

Sam boldenon na cykl

sam boldenon na cykl

Media:http://buy-steroids.org